|| Nimthera || නිම්තෙර ....

|| Nimthera || නිම්තෙර ....

FB Like Tab

February 2, 2014

Honeymoon - **~මදුසමය~**_

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This
Honeymoon - **~මදුසමය~**_අම්මපා, මගුල් යහනාවක අමු ගොරක..
මම දැන් දනිමි මතුවන බව පැණි වරක..
උදුරා තුවායද විසිකල විට දුරක..
දෑතින් වසාගත්තමි හනිකට අරක

කොටියෙක් වගෙ ඔහු පැන මා වෙතට වහා..
ඔසවා මා යහන උඩුබෙලි අතට හිදුවා...
තද කොට දෙඅත ගැලවී දෙවෙටොරට එහා..
හෙළුවා සිනා මුසු බැල්මක් අරක දිහා..

ඔහු දැන් සිටී ඇල පාරෙහි ඇඟිලි තියා...
විලි බිය දිය පහර නාහෙන් ඉහල ගියා..
ඕනෑ දෙයක් ෙව්වා මින් පසුව කියා...
උඩබැලි අතට මම සිටියෙමි දෙනත පියා..

ඇඳ මත දිගා වී ඔය ලෙස සිටින සඳ..
සිරිමල්ගෙ ඇඟිලි දහයම වදින ලද
අයියෝ මෙග් සැලකිය යුතු හරිය අද..
"සුකිරි" බනිස් ගෙඩියක් මෙන් පිපිනි හොඳ

ලංකොට මුවට මුව යලි මෙගෙ දොතොල තලා..
ඉවසුම් නැති ගතිය හොඳ හැටි පහල වෙලා..
නැවතත් පහල දඬු අඬුවට දෙනත් හෙලා..
ඔහු මට නොසෑහෙන තරමට විහිළු කලා..

පොඩි එක්කෙනත් දැන් ටික ටික වැඩියි ගෙ..
කීකරු කමක් නැහැ දැන් ටික ටික වැදෙ යි ඇගෙ ..
සිහිවන විට දැනුත් ඇඟ හිරිවැටෙයි මගෙ ..
එනමුදු මමත් හිටියෙමි මට නෙමයි වගෙ...

විසිකර දමා ඔහු ඇඳෙගන සිටි ඒවා..
හිමිහිට ටිකෙන් ටික මෙග් ලඟටම ආවා..
වම්බටු කෙසල් හෝ මොනවා හරි ෙම්වා..
ඔබටත් දිනෙක දැක ගත හැකි වෙයි ඒවා...

ඔහු දිග ඇදුනු විට උඩුබෙලි අතට හොඳේ..
වාඩි උනෙමි ඇස් ඇර මම පෙසක ඇඳේ..
ෙම් ආයුධය දෙස බලමින් සිටින සෙඳේ...
නුපුරුදු හැඟිම්ක ඇතිවිය ලපටි හෙද්...

ඉස්සර සිසු නිවාසය තුල සිටින විට..
අඟලක් දෙකක් සැනසීමට ඇරපු යට..
ඉටිපන්දමින් අපි සැනසුනු මතකයට..
ෙමොන බම්බුවක් දැයි ෙමතැනදි සිතුනි මට..

ඊතලයක් බඳුය උඩ කෙළවර උල්ය...
මම හිතුවාට වැඩියෙන් එය සුවිසල්ය..
වනිතාවකට බැළු බැල්මට මනකල්ය..
ඊටත් වඩා අයියෝ මෙය සුවිසල්ය...

ඒ දෙස බලාගන නොවැසෙන ඇසිපිල්ලෙන්...
සිටියෙමි ටික වෙලාවක් සිත සැනසිල්ලෙන්..
ඔහු පැත්තකට ඇල වී මා උඩු බැල්ලෙන්...
දෙන්නම විදුලි එළියෙ දැන් හෙළුවැල්ලෙන්...

පැහැදිලි නිසා අද ෙවන්නට යන හරිය..
පුදුමයි මට එපා රත්වුනු හැටි "තැටිය"..
පුපුරණ තරමටම එය දැන් ඉවසනු බැරිය..
කිවයුතු ෙනොමැත දැන් නම් දැෙනනා සුදිය..

පෙන්නා ඇතුල දිග හරිනා පරිදි පොත..
දෙකකුල් පලල් කොට ඔහු සතු කෙලමි ගත..
පොල් උල වදින විට නොකියන හරියෙ තෙත..
ඇත්තයි එහෙම රසයක් තුන් ලොවෙහි නැත..

මෙග් ඇඟ උඩට නැග ඇඟ පත හරි ගස්සා..
පහලට ෙහලන ලද "මුල" ඉහලට උස්සා..
නොනැමී "පොඩි එකා" තෙල් ගතියට ලිස්සා..
කළවා දෙකට අතරින් පහලට බැස්සා...

කෙල්ලෙක්ගෙ "පුවක්" කෙලියෙහි රසය බලා..
හරියට එවිට මම දෙකකුල් එකතු කලා..
වෙන පාරක ගියත් අතරට තුරැළු වෙලා..
මුළු සරුවාංගෙම යහවා හුඹුටු සොලා...

සිටි ඒ ලෙස ටිකක් අසු වී තුරුල්ලට..
දෙපසට වන පරිදි තද කොට උකුල් ඇට..
මාගෙ කකුල් හොඳ හැටි පලල් කොට..
තද කෙරුවා "අරක" හිමිහිට ඇතුල කොට..

ඉවසා සිටිය මුත් මම මොහොතහිදි එම..
පලවන වරට තදවන විට සිනිදු සම..
"අයියෝ" "ඌ" කියා හමුවk විටද ඉම..
ඇතිවන සුදිය හින්දා දැඟලුවෙමි මම..
ඉවසිය නොහැකි තැන බැස සෙනහස වැඩුව..
ඇඟ උඩ තබාගත්තෙමි මම අම පිඩුව..
ඔහු ඒ සමග උරමින් මෙග් තණ පුඩුව..
දුන්නා මෙග් අතට අර දඟලන බඩුව..

එය මෙග් අතට දුන් අදහස සිතින් දැන..
ඔහුගෙ ඇඟ උඩින් දෙකකුල් පටල ගෙන..
සිහිවී මුලින් ඇතිවුන රස සුදිය ගැන...
අල්ලා තබා ගත්තෙමි එය නියම තැන..

ෙම් පොඩි එකා හිමි හිමිහිට ඇතුළු කොට..
තෙල් නදියට කළින් ටික ටික බහින කොට..
ගත සිත පිනා යයි මගෙ සම් නහර ඇට..
විස්තර කල නොහැක ඇතිවුනු ගතිය මට..

ඔහුගෙ බඳ වෙට් අත්දෙකම බැඳෙගන..
දත්මිටි කකා සිටියෙම් රසය විඳෙගන..
පිරිසිඳු චරිතෙය් රැකි තිරය බිඳෙගන..
දැන්නම් "මෙය" ගියා වැට කඩු¨ බිඳ ගෙන..

හරි කඩිසරය ඉන්පසුවට උක් දණ්ඩ...
හැමපාරම ලැෙබ් කෙලවරටම යන්ඩ..
ඉන්නට බැරි නිසා තව ඉවසං ඉන්ඩ...
හිර කෙරුෙවමි උකුල හොඳ හැටි තද වෙන්ඩ..

පහරක් වදින විට කෙළවරටම හැඩට..
පුදුමයි ඉෙබ් එසෙවන හැටි ගත උඩ ට..
උපමාවක් මෙන්න මින් මතුවන හඬ ට..
පොල් ගෙඩි කඩනවා මෙ නි හරියට මඩට..

හයියෙන් පහර දෙන විට හොඳ හැටි ගස්සා...
මහා වැස්සක් සෙවල ලිඳ ඇතුලෙහි වැස්සා..
ඔහු නැවතුනා මීයා ගුලටම බස්සා...
ෙද්දුන්නක් විලස මම හිටියෙමි ඉඟ උස්සා...

ඇටමස් නහර තුල විදුලිය කෙ ටීගෙන...
වෙව්ලා දෙපියයුරු නොදැනිම නැටීගෙන..
දිය කඳ නගින විට හබෙලහි ගැටීගෙන...
මුලු සිරුරම ගියා මගෙ හිරි වැටීගෙන....


මහතුනි සමා අයදිමි මා පලමුකොට ....
e මේලයකින් උපුටා ගන්නා ලදි කදිම

No comments :

Post a Comment